TÜRK BOĞAZLARI GEMİ GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ

Yıllık İstatistikler
Yıllık Dönemsel İstatistikler

Yıllara Göre Karşılaştırma Tablosu
Revizyon Politikası
Resmi İstatistik Değerlendirme Anketi
Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri Metaverisi_29_07_2019
Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
Bu İstatistikler Resmi İstatistik Programı kapsamında yer almakta olup Ulusal Veri Yayımlama Takvimine göre 3 aylık periyotlarda yayımlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan verilerin güncelliği, tutarlılığı ve doğruluğundan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sorumludur.

İletişim
Web: www.kiyiemniyeti.gov.tr
E-Mail: info@kiyiemniyeti.gov.tr
Telefon : 0216 531 40 00
Faks : 0216 342 77 76